Management Committee

Governing Body (2019-2021)
Sr No. Designation Name
1 President Shri. Dinesh Mahasukhlal Sanghvi
2 Vice-President Shri. Alpesh Naginbhai Patel
3 Vice-President Shri. Hiren Pratapji Lodaya
4 Secretary Shri. Manoj Naranji Nagda
5 Joint Secretary Shri Pashmin Shirishji Nagda
6 Joint Secretary Shri. Viral Nagindas Shah
7 Treasurer Shri. Vijay Navinchandra Nagda
8 Member Shri. Jitendra Shashikantbhai Mehta
9 Member Shri. Pravinchadra Champalal Chopada
10 Member Shri. Dinesh Hariram Agrawal
11 Member Shri. Pramod Harhukhraiji Agrawal
12 Member Shri. Mohan Dagdulal Agrawal
13 Member Shri. Jinesh Rajendra Timbadiya
14 Member Shri. Vinit Chetan Lodaya
College Development Committee (2019-2021)
Sr No. Designation Name
1 President Shri. Dinesh Mahasukhlal Sanghvi
2 Member Shri. Alpesh Naginbhai Patel
3 Member Shri. Hiren Pratapji Lodaya
4 Member Shri. Manoj Naranji Nagda
5 Member Shri. Vijay Navinchandra Nagda
6 Member Shri. Viral Nagindas Shah
7 Member Shri Pashmin Shirishji Nagda
8 Member Shri. Pravin Champalalji Chopda
9 Member Shri. Suresh Champalalji Chopda
10 Member Secretary Dr. Gajanan Shrinarayan Sharma
11 Teacher Representative Dr. Yogesh Shrikrushna Diwane
12 Teacher Representative Shri. Nimbaji Ganpat Medhe
13 Teacher Representative Sau. Anjali Dinanath Shahane
14 Non-Teaching Representative Shri. Yogesh Mahadeo Thengzode
15 Alumni Representative Dr. Rajesh Ashok Bole
16 Student Council Representative Ku. Sakshi Rajesh Sharma